วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สมณะที่ปฏิบัติถึงแล้ว(ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๖๐)

๓ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสมณะที่ปฏิบัติถึงแล้ว
601203_01_ปกิณกะธรรมสมณะที่ปฏิบัติถึงแล้ว.mp3