วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ใคร่ครวญภาระหน้าที่ด้วยความเมตตา(ปกิณกะธรรม ๒๓ ธ.ค. ๖๐)

๒๓ ธ.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญภาระหน้าที่ด้วยความเมตตา
601223_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญภาระหน้าที่ด้วยความเมตตา.mp3