วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

การทำจิตให้พร้อมตอนสังขารแปรปรวน(กรรมฐาน ๓๐ เม.ย. ๖๐)

๓๐ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานการทำจิตให้พร้อมตอนสังขารแปรปรวน
600430_08_กรรมฐานการทำจิตให้พร้อมตอนสังขารแปรปรวน.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๐ เม.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
600430_07_พระเมตตาพร.mp3

การมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๓๐ เม.ย. ๖๐)

๓๐ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
600430_06_ปกิณกะธรรมการมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์.mp3

อาโลกสิณ(กรรมฐาน ๓๐ เม.ย. ๖๐)

๓๐ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานอาโลกสิณ
600430_05_กรรมฐานอาโลกสิณ.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๓๐ เม.ย. ๖๐)

๓๐ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
600430_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

ใคร่ครวญโทษของกามคุณเสมอว่าเป็นของไม่เที่ยง(เทศน์ ๓๐ เม.ย. ๖๐)

๓๐ เม.ย. ๖๐-เทศน์ใคร่ครวญโทษของกามคุณเสมอว่าเป็นของไม่เที่ยง
600430_03_เทศน์ใคร่ครวญโทษของกามคุณเสมอว่าเป็นของไม่เที่ยง.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๓๐ เม.ย. ๖๐)

๓๐ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600430_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

การเจริญพระกรรมฐานสม่ำเสมอจะเปลี่ยนชีวิตของผู้ปฏิบัติได้(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเจริญพระกรรมฐานสม่ำเสมอจะเปลี่ยนชีวิตของผู้ปฏิบัติได้
600429_12_ปกิณกะธรรมการเจริญพระกรรมฐานสม่ำเสมอจะเปลี่ยนชีวิตของผู้ปฏิบัติได้.mp3

ใคร่ครวญความจริงทำจิตให้สงบก่อนภาวนา(กรรมฐาน ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญความจริงทำจิตให้สงบก่อนภาวนา
600429_11_กรรมฐานใคร่ครวญความจริงทำจิตให้สงบก่อนภาวนา.mp3

ทำกำลังใจให้พร้อมก่อนเจริญพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำกำลังใจให้พร้อมก่อนเจริญพระกรรมฐาน
600429_10_ปกิณกะธรรมทำกำลังใจให้พร้อมก่อนเจริญพระกรรมฐาน.mp3

บุคคลที่มีศีลรักษาจะเข้าถึงธรรมได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบุคคลที่มีศีลรักษาจะเข้าถึงธรรมได้ง่าย
600429_09_ปกิณกะธรรมบุคคลที่มีศีลรักษาจะเข้าถึงธรรมได้ง่าย.mp3

ผู้มีจิตเมตตาทรงตัวย่อมพ้นอบายภูมิ(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีจิตเมตตาทรงตัวย่อมพ้นอบายภูมิ
600429_08_ปกิณกะธรรมผู้มีจิตเมตตาทรงตัวย่อมพ้นอบายภูมิ.mp3

การรักษาศีลจนศีลรักษาใจ(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการรักษาศีลจนศีลรักษาใจ
600429_07_ปกิณกะธรรมการรักษาศีลจนศีลรักษาใจ.mp3

การทำจิตให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล(กรรมฐาน ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานการทำจิตให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
600429_06_กรรมฐานการทำจิตให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล.mp3

บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์เพื่อการปฏิบัติพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์เพื่อการปฏิบัติพระกรรมฐาน
600429_05_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์เพื่อการปฏิบัติพระกรรมฐาน.mp3

การถวายทานในพระศาสนาด้วยความเมตตา(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนาด้วยความเมตตา
600429_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนาด้วยความเมตตา.mp3

ผู้ทรงความเมตตาจึงจะเข้าใจพระธรรมความจริงและถึงมรรคผลได้โดยง่าย(เทศน์ ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-เทศน์ผู้ทรงความเมตตาจึงจะเข้าใจพระธรรมความจริงและถึงมรรคผลได้โดยง่าย
600429_03_เทศน์ผู้ทรงความเมตตาจึงจะเข้าใจพระธรรมความจริงและถึงมรรคผลได้โดยง่าย.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600429_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

การสนทนาธรรมต้องคนที่เข้าถึงธรรมแล้ว(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๐)

๒๘ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการสนทนาธรรมต้องคนที่เข้าถึงธรรมแล้ว
600428_04_ปกิณกะธรรมการสนทนาธรรมต้องคนที่เข้าถึงธรรมแล้ว.mp3

ก่อนภาวนาต้องแผ่เมตตาให้ทรงตัว(กรรมฐาน ๒๘ เม.ย. ๖๐)

๒๘ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานก่อนภาวนาต้องแผ่เมตตาให้ทรงตัว
600428_02_กรรมฐานก่อนภาวนาต้องแผ่เมตตาให้ทรงตัว.mp3

จิตตั้งมั่นมีที่เกาะที่ไปหรือยัง(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๐)

๒๘ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมจิตตั้งมั่นมีที่เกาะที่ไปหรือยัง
600428_01_ปกิณกะธรรมจิตตั้งมั่นมีที่เกาะที่ไปหรือยัง.mp3

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

๒๓ เม.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
600423_07_พระเมตตาพร.mp3

การวางกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๓ เม.ย. ๖๐)

๒๓ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์
600423_06_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์.mp3

ศรัทธาจริต และศีลรักษา(กรรมฐาน ๒๓ เม.ย. ๖๐)

๒๓ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานศรัทธาจริต และศีลรักษา
600423_05_กรรมฐานศรัทธาจริตและศีลรักษา.mp3

การนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๓ เม.ย. ๖๐)

๒๓ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
600423_04_ปกิณกะธรรมการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์.mp3

บุคคลที่ย่อมหลุดพ้นได้ด้วยความเพียร(เทศน์ ๒๓ เม.ย. ๖๐)

๒๓ เม.ย. ๖๐-เทศน์บุคคลที่ย่อมหลุดพ้นได้ด้วยความเพียร
600423_03_เทศน์บุคคลที่ย่อมหลุดพ้นได้ด้วยความเพียร.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๓ เม.ย. ๖๐)

๒๓ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600423_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

ผู้มีศีลเศร้าหมองพึงขอขมาพระรัตนตรัยก่อนการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีศีลเศร้าหมองพึงขอขมาพระรัตนตรัยก่อนการปฏิบัติ
600422_14_ปกิณกะธรรมผู้มีศีลเศร้าหมองพึงขอขมาพระรัตนตรัยก่อนการปฏิบัติ.mp3

ความสำรวมในศีลเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติ

๒๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความสำรวมในศีลเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติ
600422_12_ปกิณกะธรรมความสำรวมในศีลเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติ.mp3

ชีวิตเป็นของไม่แน่ ความตายเป็นของแน่(กรรมฐาน ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานชีวิตเป็นของไม่แน่ ความตายเป็นของแน่
600422_11_กรรมฐานชีวิตเป็นของไม่แน่ความตายเป็นของแน่.mp3

ชีวิตเป็นของไม่แน่ ความตายเป็นของแน่(กรรมฐาน ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานชีวิตเป็นของไม่แน่ ความตายเป็นของแน่
600422_10_กรรมฐานชีวิตเป็นของไม่แน่ความตายเป็นของแน่.mp3

คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
600422_10_ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง.mp3

คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
600422_09_ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง.mp3

นักปฏิบัติพึงวิรัติการปฏิบัติในทานศีลภาวนา(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมนักปฏิบัติพึงวิรัติการปฏิบัติในทานศีลภาวนา
600422_09_ปกิณกะธรรมนักปฏิบัติพึงวิรัติการปฏิบัติในทานศีลภาวนา.mp3

นักปฏิบัติพึงวิรัติการปฏิบัติในทานศีลภาวนา(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมนักปฏิบัติพึงวิรัติการปฏิบัติในทานศีลภาวนา
600422_08_ปกิณกะธรรมนักปฏิบัติพึงวิรัติการปฏิบัติในทานศีลภาวนา.mp3

ผู้ทรงศีลย่อมมีปัญญาใคร่ครวญละโลภโกรธหลงโดยไม่ติดสมมติ(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ทรงศีลย่อมมีปัญญาใคร่ครวญละโลภโกรธหลงโดยไม่ติดสมมติ
600422_08_ปกิณกะธรรมผู้ทรงศีลย่อมมีปัญญาใคร่ครวญละโลภโกรธหลงโดยไม่ติดสมมติ.mp3

ผู้ทรงศีลย่อมมีปัญญาใคร่ครวญละโลภโกรธหลงโดยไม่ติดสมมติ(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ทรงศีลย่อมมีปัญญาใคร่ครวญละโลภโกรธหลงโดยไม่ติดสมมติ
600422_07_ปกิณกะธรรมผู้ทรงศีลย่อมมีปัญญาใคร่ครวญละโลภโกรธหลงโดยไม่ติดสมมติ.mp3

การรักษาจิตให้ทรงในศีลกรรมบถ(กรรมฐาน ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานการรักษาจิตให้ทรงในศีลกรรมบถ
600422_07_กรรมฐานการรักษาจิตให้ทรงในศีลกรรมบถ.mp3

การรักษาจิตให้ทรงในศีลกรรมบถ(กรรมฐาน ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานการรักษาจิตให้ทรงในศีลกรรมบถ
600422_06_กรรมฐานการรักษาจิตให้ทรงในศีลกรรมบถ.mp3

บวงสรวงปลุกเสกแป้ง(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงปลุกเสกแป้ง
600422_06_ปกิณกะธรรมบวงสรวงปลุกเสกแป้ง.mp3

บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
600422_05_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน.mp3

การถวายทานในพระศาสนาเพื่อความสิ้นอาสวะ(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-การถวายทานในพระศาสนาเพื่อความสิ้นอาสวะ
600422_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนาเพื่อความสิ้นอาสวะ.mp3

ทานอันบริสุทธิ์เป็นปัจจัยให้สิ้นอาสวะเข้าถึงพระนิพพาน(เทศน์ ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-เทศน์ทานอันบริสุทธิ์เป็นปัจจัยให้สิ้นอาสวะเข้าถึงพระนิพพาน
600422_03_เทศน์ทานอันบริสุทธิ์เป็นปัจจัยให้สิ้นอาสวะเข้าถึงพระนิพพาน.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600422_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

ความเมตตาเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๑ เม.ย. ๖๐)

๒๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ
600421_05_ปกิณกะธรรมความเมตตาเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ.mp3

คนแสดงความโง่ผิดพลาดอย่าไปตำหนิ(ปกิณกะธรรม ๒๑ เม.ย. ๖๐)

๒๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมคนแสดงความโง่ผิดพลาดอย่าไปตำหนิ
600421_03_ปกิณกะธรรมคนแสดงความโง่ผิดพลาดอย่าไปตำหนิ.mp3

ใคร่ครวญทบทวนตามคำพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์(กรรมฐาน ๒๑ เม.ย. ๖๐)

๒๑ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญทบทวนตามคำพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์
600421_02_กรรมฐานใคร่ครวญทบทวนตามคำพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์.mp3

การนั่งเจริญกรรมฐานควรตั้งความอิ่มใจในความดีเริ่มต้น(ปกิณกะธรรม ๒๑ เม.ย. ๖๐)

๒๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการนั่งเจริญกรรมฐานควรตั้งความอิ่มใจในความดีเริ่มต้น
600421_01_ปกิณกะธรรมการนั่งเจริญกรรมฐานควรตั้งความอิ่มใจในความดีเริ่มต้น.mp3

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๐

๑๖ เม.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
600416_07_พระเมตตาพร.mp3

ความเมตตามองความสุขคนอื่นมากกว่าความทุกข์ของตัวเอง(ปกิณกะธรรม ๑๖ เม.ย. ๖๐)

๑๖ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตามองความสุขคนอื่นมากกว่าความทุกข์ของตัวเอง
600416_06_ปกิณกะธรรมความเมตตามองความสุขคนอื่นมากกว่าความทุกข์ของตัวเอง.mp3

การวางอารมณ์นักปฏิบัติ(กรรมฐาน ๑๖ เม.ย. ๖๐)

๑๖ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานการวางอารมณ์นักปฏิบัติ
600416_05_กรรมฐานการวางอารมณ์นักปฏิบัติ.mp3

บังสุกุลผู้มีพระคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๖ เม.ย. ๖๐)

๑๖ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบังสุกุลผู้มีพระคุณ
600416_04_ปกิณกะธรรมบังสุกุลผู้มีพระคุณ.mp3

การนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าย่อมเป็นสุข(เทศน์ ๑๖ เม.ย. ๖๐)

๑๖ เม.ย. ๖๐-เทศน์การนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าย่อมเป็นสุข
600416_03_เทศน์การนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าย่อมเป็นสุข.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๖ เม.ย. ๖๐)

๑๖ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600416_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560

ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยจึงจะปฏิบัติให้ถึงมรรคผลได้(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๐)

๑๕ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยจึงจะปฏิบัติให้ถึงมรรคผลได้
600415_11_ปกิณกะธรรมผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยจึงจะปฏิบัติให้ถึงมรรคผลได้.mp3

ชีวิตเป็นของไม่แน่ ความตายเป็นของแน่(กรรมฐาน ๑๕ เม.ย. ๖๐)

๑๕ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานชีวิตเป็นของไม่แน่ ความตายเป็นของแน่
600415_10_กรรมฐานชีวิตเป็นของไม่แน่ความตายเป็นของแน่.mp3

คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๐)

๑๕ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
600415_09_ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง.mp3

จิตที่ตั้งมั่นจนเกิดความรู้ยิ่ง มาจากการให้ปัญญาเป็นสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๐)

๑๕ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมจิตที่ตั้งมั่นจนเกิดความรู้ยิ่ง มาจากการให้ปัญญาเป็นสาธารณประโยชน์
600415_08_ปกิณกะธรรมจิตที่ตั้งมั่นจนเกิดความรู้ยิ่งมาจากการให้ปัญญาเป็นสาธารณประโยชน์.mp3

ผู้ทรงสมาธิด้วยพรหมวิหาร ๔ ย่อมเกิดปัญญา(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๐)

๑๕ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ทรงสมาธิด้วยพรหมวิหาร ๔ ย่อมเกิดปัญญา.mp3
600415_07_ปกิณกะธรรมผู้ทรงสมาธิด้วยพรหมวิหาร๔ย่อมเกิดปัญญา.mp3

จาคานุสสติเป็นปรมัตถบารมี(กรรมฐาน ๑๕ เม.ย. ๖๐)

๑๕ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานจาคานุสสติเป็นปรมัตถบารมี
600415_06_กรรมฐานจาคานุสสติเป็นปรมัตถบารมี.mp3

บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๐)

๑๕ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
600415_05_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน.mp3

การบังสุกุลและถวายทานแด่ผู้มีคุณที่ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๐)

๑๕ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการบังสุกุลและถวายทานแด่ผู้มีคุณที่ล่วงลับ
600415_04_ปกิณกะธรรมการบังสุกุลและถวายทานแด่ผู้มีคุณที่ล่วงลับ.mp3

บุญคือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นย่อมนำความสุขมาให้(เทศน์ ๑๕ เม.ย. ๖๐)

๑๕ เม.ย. ๖๐-เทศน์บุญคือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นย่อมนำความสุขมาให้
600415_03_เทศน์บุญคือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นย่อมนำความสุขมาให้.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๐)

๑๕ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600415_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

ยารักษาโรคน้ำเหลือง(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมยารักษาโรคน้ำเหลือง
600414_15_ปกิณกะธรรมยารักษาโรคน้ำเหลือง.mp3

อานุภาพของการฝึกเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอานุภาพของการฝึกเต็มกำลัง
600414_14_ปกิณกะธรรมอานุภาพของการฝึกเต็มกำลัง.mp3

ใคร่ครวญความตั้งใจในการทำความดี(กรรมฐาน ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญความตั้งใจในการทำความดี
600414_13_กรรมฐานใคร่ครวญความตั้งใจในการทำความดี.mp3

ฝึกเต็มกำลังเป็นการทำกำลังใจให้เต็ม(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมฝึกเต็มกำลังเป็นการทำกำลังใจให้เต็ม
600414_12_ปกิณกะธรรมฝึกเต็มกำลังเป็นการทำกำลังใจให้เต็ม.mp3

อานิสงส์ในงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอานิสงส์ในงานสาธารณประโยชน์
600414_11_ปกิณกะธรรมอานิสงส์ในงานสาธารณประโยชน์.mp3

อธิษฐานจิตในการหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ
600414_10_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ.mp3

ชีวิตในความฝัน(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมชีวิตในความฝัน
600414_09_ปกิณกะธรรมชีวิตในความฝัน.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
600414_08_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

หัวใจพระกรรมฐานไม่เบียดเบียนอยากได้ของใคร(กรรมฐาน ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-หัวใจพระกรรมฐานไม่เบียดเบียนอยากได้ของใคร
600414_07_กรรมฐานหัวใจพระกรรมฐานไม่เบียดเบียนอยากได้ของใคร.mp3

กำลังใจในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดี

บังสุกุลผู้มีพระคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบังสุกุลผู้มีพระคุณ
600414_04_ปกิณกะธรรมบังสุกุลผู้มีพระคุณ.mp3

บังสกุลผู้มีพระคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบังสกุลผู้มีพระคุณ

หัวใจมหาเศรษฐีครั้งที่ ๒ (ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมหัวใจมหาเศรษฐีครั้งที่ ๒
600414_06_ปกิณกะธรรมหัวใจมหาเศรษฐีครั้งที่๒.mp3

เหตุของทุกข์เกิดจากตัณหา(เทศน์ ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-เทศน์เหตุของทุกข์เกิดจากตัณหา
600414_03_เทศน์เหตุของทุกข์เกิดจากตัณหา.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600414_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560

ผู้ทรงพรหมจรรย์(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๐)

๑๓ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ทรงพรหมจรรย์
600413_13_ปกิณกะธรรมผู้ทรงพรหมจรรย์.mp3

ตั้งจิตให้แน่วแน่ก่อนเจริญพระกรรมฐาน ไม่กังวลอาการของร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๐)

๑๓ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมตั้งจิตให้แน่วแน่ก่อนเจริญพระกรรมฐาน ไม่กังวลอาการของร่างกาย
600413_11_ปกิณกะธรรมตั้งจิตให้แน่วแน่ก่อนเจริญพระกรรมฐานไม่กังวลอาการของร่างกาย.mp3

เราเป็นบุคคลคนเดียว มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(กรรมฐาน ๑๓ เม.ย. ๖๐)

๑๓ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานเราเป็นบุคคลคนเดียว มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
600413_10_กรรมฐานเราเป็นบุคคลคนเดียวมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

หลักปฏิบัติก่อนเจริญพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๐)

๑๓ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติก่อนเจริญพระกรรมฐาน
600413_09_ปกิณกะธรรมหลักปฏิบัติก่อนเจริญพระกรรมฐาน.mp3

การทรงความดีด้วยสมาธิอันประกอบด้วยพรหมวิหาร ๔(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๐)

๑๓ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทรงความดีด้วยสมาธิอันประกอบด้วยพรหมวิหาร ๔
600413_07_ปกิณกะธรรมการทรงความดีด้วยสมาธิอันประกอบด้วยพรหมวิหาร๔.mp3

ใคร่ครวญกายคตาแยกจิตกับกายเพื่อเอาจิตเกาะพระนิพพาน(กรรมฐาน ๑๓ เม.ย. ๖๐)

๑๓ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญกายคตาแยกจิตกับกายเพื่อเอาจิตเกาะพระนิพพาน

หัวใจมหาเศรษฐีครั้งที่ ๑(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๐)

๑๓ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมหัวใจมหาเศรษฐีครั้งที่ ๑
600413_05_ปกิณกะธรรมหัวใจมหาเศรษฐีครั้งที่๑.mp3

การถวายทานในพระศาสนาอุทิศให้ผู้ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๐)

๑๓ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนาอุทิศให้ผู้ล่วงลับ

ทำความดีด้วยจิตบริสุทธิ์บูชาผู้มีคุณที่ล่วงลับ(เทศน์ ๑๓ เม.ย. ๖๐)

๑๓ เม.ย. ๖๐-เทศน์ทำความดีด้วยจิตบริสุทธิ์บูชาผู้มีคุณที่ล่วงลับ
600413_03_เทศน์ทำความดีด้วยจิตบริสุทธิ์บูชาผู้มีคุณที่ล่วงลับ.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๖๐)

๑๓ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600413_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๙ เม.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
600409_09_พระเมตตาพร.mp3

เตรียมความพร้อมก่อนมาปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๖๐)

๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมเตรียมความพร้อมก่อนมาปฏิบัติ
600409_08_ปกิณกะธรรมเตรียมความพร้อมก่อนมาปฏิบัติ.mp3

อานุภาพความเมตตาต่อผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๖๐)

๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอานุภาพความเมตตาต่อผู้อื่น
600409_07_ปกิณกะธรรมอานุภาพความเมตตาต่อผู้อื่น.mp3

การวางอารมณ์บวชสามเณร และอารมณ์พระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๖๐)

๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์บวชสามเณร และอารมณ์พระนิพพาน
600409_06_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์บวชสามเณรและอารมณ์พระนิพพาน.mp3

มรรค ๘ ทางปฏิบัติสู่มรรคผล(กรรมฐาน ๙ เม.ย. ๖๐)

๙ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานมรรค ๘ ทางปฏิบัติสู่มรรคผล
600409_05_กรรมฐานมรรค๘ทางปฏิบัติสู่มรรคผล.mp3

การเห็นคุณของทาน(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๖๐)

๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเห็นคุณของทาน
600409_04_ปกิณกะธรรมการเห็นคุณของทาน.mp3

การละวิจิกิจฉาลังเลสงสัยทำให้เกิดมรรคผล(เทศน์ ๙ เม.ย. ๖๐)

๙ เม.ย. ๖๐-เทศน์การละวิจิกิจฉาลังเลสงสัยทำให้เกิดมรรคผล
600409_03_เทศน์การละวิจิกิจฉาลังเลสงสัยทำให้เกิดมรรคผล.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๖๐)

๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600409_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

กำลังใจในการตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน
600408_15_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน.mp3

เจริญเมตตาต่อพ่อแม่และผู้ที่เนื่องกันก่อนเจริญพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมเจริญเมตตาต่อพ่อแม่และผู้ที่เนื่องกันก่อนเจริญพระกรรมฐาน
600408_13_ปกิณกะธรรมเจริญเมตตาต่อพ่อแม่และผู้ที่เนื่องกันก่อนเจริญพระกรรมฐาน.mp3

การถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(กรรมฐาน ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานการถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
600408_12_กรรมฐานการถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
600408_11_ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐

๘ เม.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
600408_10_พระเมตตาพร.mp3

การปฏิบัติอรูปฌานให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอรูปฌานให้ถึงมรรคผล
600408_09_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอรูปฌานให้ถึงมรรคผล.mp3

อารมณ์พระโสดาบัน(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน
600408_08_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน.mp3

จรณะ ๑๕(ปกิณกะธรรม ๑๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมจรณะ ๑๕
600408_07_ปกิณกะธรรมจรณะ๑๕.mp3

การชำระจิตให้ถึงพร้อมด้วยความดีก่อนเจริญสมาธิ(กรรมฐาน ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานการชำระจิตให้ถึงพร้อมด้วยความดีก่อนเจริญสมาธิ
600408_06_กรรมฐานการชำระจิตให้ถึงพร้อมด้วยความดีก่อนเจริญสมาธิ.mp3

กำลังใจในการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทาน
600408_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทาน.mp3

การมีจิตเมตตาเพื่อสาธารณประโยชน์ทำให้ถึงพระนิพพานได้โดยง่าย(เทศน์ ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-เทศน์การมีจิตเมตตาเพื่อสาธารณประโยชน์ทำให้ถึงพระนิพพานได้โดยง่าย
600408_04_เทศน์การมีจิตเมตตาเพื่อสาธารณประโยชน์ทำให้ถึงพระนิพพานได้โดยง่าย.mp3

บวงสรวงบูชาพระธรรมของพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระธรรมของพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์
600408_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระธรรมของพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-600408_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600408_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

การเห็นความจริงยอมรับกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๐)

๗ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเห็นความจริงยอมรับกฎธรรมดา
600407_09_ปกิณกะธรรมการเห็นความจริงยอมรับกฎธรรมดา.mp3

ตั้งความปรารถนาก่อนทำสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๐)

๗ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมตั้งความปรารถนาก่อนทำสมาธิ
600407_07_ปกิณกะธรรมตั้งความปรารถนาก่อนทำสมาธิ.mp3

การฟังที่ดีต้องมีสมาธิ และการฝึกจิตดีแล้วนำความสุขมาให้(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๐)

๗ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการฟังที่ดีต้องมีสมาธิ และการฝึกจิตดีแล้วนำความสุขมาให้
600407_06_ปกิณกะธรรมการฟังที่ดีต้องมีสมาธิและการฝึกจิตดีแล้วนำความสุขมาให้.mp3

กำลังใจตั้งมั่นเพื่อไปนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๐)

๗ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นเพื่อไปนิพพาน
600407_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นเพื่อไปนิพพาน.mp3

เส้นทางพระนิพพาน(กรรมฐาน ๗ เม.ย. ๖๐)

๗ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานเส้นทางพระนิพพาน
600407_04_กรรมฐานเส้นทางพระนิพพาน.mp3

โทษของกามคุณทั้ง ๕(เทศน์ ๗ เม.ย. ๖๐)

๖ เม.ย. ๖๐-เทศน์โทษของกามคุณทั้ง ๕
600407_03_เทศน์โทษของกามคุณทั้ง๕.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๗ เม.ย. ๖๐)

๗ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600407_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

คิดใคร่ครวญให้ครบเพื่อทำกำลังใจเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๐)

๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมคิดใคร่ครวญให้ครบเพื่อทำกำลังใจเป็นปรมัตถบารมี
600406_11_ปกิณกะธรรมคิดใคร่ครวญให้ครบเพื่อทำกำลังใจเป็นปรมัตถบารมี.mp3

การรักษาปฏิปทาปฏิบัติร่วมกัน เป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๐)

๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการรักษาปฏิปทาปฏิบัติร่วมกัน เป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระศาสนา
600406_09_ปกิณกะธรรมการรักษาปฏิปทาปฏิบัติร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระศาสนา.mp3

การพักใจด้วยการใคร่ครวญให้จิตสงบผ่องใส(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๐)

๖ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการพักใจด้วยการใคร่ครวญให้จิตสงบผ่องใส
600406_08_ปกิณกะธรรมการพักใจด้วยการใคร่ครวญให้จิตสงบผ่องใส.mp3

กำลังใจของผู้ทำความดีตอบแทนคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๐)

๖ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้ทำความดีตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
600406_07_ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้ทำความดีตอบแทนคุณพระรัตนตรัย.mp3

ตั้งใจปฏิบัติในเขตปฏิบัติอันเกิดจากความเมตตาของพระ(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๐)

๖ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมตั้งใจปฏิบัติในเขตปฏิบัติอันเกิดจากความเมตตาของพระ
600406_06_ปกิณกะธรรมตั้งใจปฏิบัติในเขตปฏิบัติอันเกิดจากความเมตตาของพระ.mp3

ชมสวนดอกไม้ของพระอริยะด้วยกำลังสมาธิจากพรหมวิหาร ๔(กรรมฐาน ๖ เม.ย. ๖๐)

๖ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานชมสวนดอกไม้ของพระอริยะด้วยกำลังสมาธิจากพรหมวิหาร๔
600406_05_กรรมฐานชมสวนดอกไม้ของพระอริยะด้วยกำลังสมาธิจากพรหมวิหาร๔.mp3

ทาน ศีล ภาวนาบูชาคุณบูรพกษัตริย์และบรรพบุรุษไทย(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๐)

๖ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทาน ศีล ภาวนาบูชาคุณบูรพกษัตริย์และบรรพบุรุษไทย
600406_04_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาบูชาคุณบูรพกษัตริย์และบรรพบุรุษไทย.mp3

การสร้างกำลังใจทำความดีตอบแทนท่านผู้มีพระคุณ(เทศน์ ๖ เม.ย. ๖๐)

๖ เม.ย. ๖๐-เทศน์การสร้างกำลังใจทำความดีตอบแทนท่านผู้มีพระคุณ
600406_03_เทศน์การสร้างกำลังใจทำความดีตอบแทนท่านผู้มีพระคุณ.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๐)

๖ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600406_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

กำลังใจต้องสะสมกันมาด้วยสมาธิจะละความผูกพัน(ปกิณกะธรรม ๕ เม.ย. ๖๐)

๕ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจต้องสะสมกันมาด้วยสมาธิจะละความผูกพัน
600405_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจต้องสะสมกันมาด้วยสมาธิจะละความผูกพัน.mp3

ที่มาของวันจักรี(ปกิณกะธรรม ๕ เม.ย. ๖๐)

๕ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมที่มาของวันจักรี
600405_01_ปกิณกะธรรมที่มาของวันจักรี.mp3

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

๒ เม.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
600402_09_พระเมตตาพร.mp3

หยุดทำกรรมก็ใช้หมด(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๖๐)

๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมหยุดทำกรรมก็ใช้หมด
600402_08_ปกิณกะธรรมหยุดทำกรรมก็ใช้หมด.mp3

อารมณ์พระโสดาบันและผลของศีลรักษา(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๖๐)

๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบันและผลของศีลรักษา
600402_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบันและผลของศีลรักษา.mp3

กำลังใจในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๖๐)

๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติ
600402_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3

ความกตัญญูรู้คุณมรรคผลเกิดได้ง่าย(กรรมฐาน ๒ เม.ย. ๖๐)

๒ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานความกตัญญูรู้คุณมรรคผลเกิดได้ง่าย
600402_05_กรรมฐานความกตัญญูรู้คุณมรรคผลเกิดได้ง่าย.mp3

ลาภสักการะถึงได้จากการเข้าถึงธรรม(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๖๐)

๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมลาภสักการะถึงได้จากการเข้าถึงธรรม
600402_04_ปกิณกะธรรมลาภสักการะถึงได้จากการเข้าถึงธรรม.mp3

กำลังใจในการเห็นคุณพระรัตนตรัย(เทศน์ ๒ เม.ย. ๖๐)

๒ เม.ย. ๖๐-เทศน์กำลังใจในการเห็นคุณพระรัตนตรัย
600402_03_เทศน์กำลังใจในการเห็นคุณพระรัตนตรัย.mp3

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒ เม.ย. ๖๐)

๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600402_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

เร่งเพียรปฏิบัติเมื่อได้รับพระเมตตาจากพระและครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมเร่งเพียรปฏิบัติเมื่อได้รับพระเมตตาจากพระและครูบาอาจารย์
600401_12_ปกิณกะธรรมเร่งเพียรปฏิบัติเมื่อได้รับพระเมตตาจากพระและครูบาอาจารย์.mp3

เราเป็นบุคคลคนเดียวมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(กรรมฐาน ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานเราเป็นบุคคลคนเดียวมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
600401_11_กรรมฐานเราเป็นบุคคลคนเดียวมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

การปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ
600401_10_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอภิญญาสมาบัติ.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐

๑ เม.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
600401_09_พระเมตตาพร.mp3

การปฏิบัติต้องอาศัยครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องอาศัยครูบาอาจารย์
600401_08_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องอาศัยครูบาอาจารย์.mp3

ผู้เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าย่อมมีสติสมบูรณ์ไม่เบียดเบียนผู้อื่น(กรรมฐาน ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานผู้เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าย่อมมีสติสมบูรณ์ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
600401_07_กรรมฐานผู้เข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าย่อมมีสติสมบูรณ์ไม่เบียดเบียนผู้อื่น.mp3

ยันต์เกราะเพชร(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมยันต์เกราะเพชร
600401_06_ปกิณกะธรรมยันต์เกราะเพชร.mp3

ที่มาและความสำคัญของยันต์เกราะเพชร(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมที่มาและความสำคัญของยันต์เกราะเพชร
600401_05_ปกิณกะธรรมที่มาและความสำคัญของยันต์เกราะเพชร.mp3

พึงละความเศร้าหมองด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงละความเศร้าหมองด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่น
600401_04_ปกิณกะธรรมพึงละความเศร้าหมองด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่น.mp3

อธิษฐานจิตบูชาคุณและอาราธนาความเป็นมงคลจากครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตบูชาคุณและอาราธนาความเป็นมงคลจากครูบาอาจารย์
600401_03_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตบูชาคุณและอาราธนาความเป็นมงคลจากครูบาอาจารย์.mp3

สวดมนต์พระปริตรบูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู
600401_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาครูบาอาจารย์ในวันไหว้ครู.mp3

บวงสรวงบูชาคุณครูบาอาจารย์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๑ เม.ย. ๖๐)

๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณครูบาอาจารย์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์
600401_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณครูบาอาจารย์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์.mp3