วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๐)

๘ เม.ย. ๖๐-600408_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600408_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3