วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

การนั่งเจริญกรรมฐานควรตั้งความอิ่มใจในความดีเริ่มต้น(ปกิณกะธรรม ๒๑ เม.ย. ๖๐)

๒๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการนั่งเจริญกรรมฐานควรตั้งความอิ่มใจในความดีเริ่มต้น
600421_01_ปกิณกะธรรมการนั่งเจริญกรรมฐานควรตั้งความอิ่มใจในความดีเริ่มต้น.mp3