วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

ใคร่ครวญโทษของกามคุณเสมอว่าเป็นของไม่เที่ยง(เทศน์ ๓๐ เม.ย. ๖๐)

๓๐ เม.ย. ๖๐-เทศน์ใคร่ครวญโทษของกามคุณเสมอว่าเป็นของไม่เที่ยง
600430_03_เทศน์ใคร่ครวญโทษของกามคุณเสมอว่าเป็นของไม่เที่ยง.mp3