วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

คนแสดงความโง่ผิดพลาดอย่าไปตำหนิ(ปกิณกะธรรม ๒๑ เม.ย. ๖๐)

๒๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมคนแสดงความโง่ผิดพลาดอย่าไปตำหนิ
600421_03_ปกิณกะธรรมคนแสดงความโง่ผิดพลาดอย่าไปตำหนิ.mp3