วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

ผู้มีจิตเมตตาทรงตัวย่อมพ้นอบายภูมิ(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีจิตเมตตาทรงตัวย่อมพ้นอบายภูมิ
600429_08_ปกิณกะธรรมผู้มีจิตเมตตาทรงตัวย่อมพ้นอบายภูมิ.mp3