วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

การทำจิตให้พร้อมตอนสังขารแปรปรวน(กรรมฐาน ๓๐ เม.ย. ๖๐)

๓๐ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานการทำจิตให้พร้อมตอนสังขารแปรปรวน
600430_08_กรรมฐานการทำจิตให้พร้อมตอนสังขารแปรปรวน.mp3