วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560

ทำความดีด้วยจิตบริสุทธิ์บูชาผู้มีคุณที่ล่วงลับ(เทศน์ ๑๓ เม.ย. ๖๐)

๑๓ เม.ย. ๖๐-เทศน์ทำความดีด้วยจิตบริสุทธิ์บูชาผู้มีคุณที่ล่วงลับ
600413_03_เทศน์ทำความดีด้วยจิตบริสุทธิ์บูชาผู้มีคุณที่ล่วงลับ.mp3