วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

เหตุของทุกข์เกิดจากตัณหา(เทศน์ ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-เทศน์เหตุของทุกข์เกิดจากตัณหา
600414_03_เทศน์เหตุของทุกข์เกิดจากตัณหา.mp3