วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๓ เม.ย. ๖๐)

๒๓ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600423_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3