วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

การสนทนาธรรมต้องคนที่เข้าถึงธรรมแล้ว(ปกิณกะธรรม ๒๘ เม.ย. ๖๐)

๒๘ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการสนทนาธรรมต้องคนที่เข้าถึงธรรมแล้ว
600428_04_ปกิณกะธรรมการสนทนาธรรมต้องคนที่เข้าถึงธรรมแล้ว.mp3