วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๖๐)

๑๔ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600414_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3