วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560

ชีวิตเป็นของไม่แน่ ความตายเป็นของแน่(กรรมฐาน ๑๕ เม.ย. ๖๐)

๑๕ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานชีวิตเป็นของไม่แน่ ความตายเป็นของแน่
600415_10_กรรมฐานชีวิตเป็นของไม่แน่ความตายเป็นของแน่.mp3