วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560

คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๐)

๑๕ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง
600415_09_ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานแบบเต็มกำลัง.mp3