วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

ความเมตตาเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๑ เม.ย. ๖๐)

๒๑ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ
600421_05_ปกิณกะธรรมความเมตตาเป็นพื้นฐานการปฏิบัติ.mp3