วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

ทานอันบริสุทธิ์เป็นปัจจัยให้สิ้นอาสวะเข้าถึงพระนิพพาน(เทศน์ ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-เทศน์ทานอันบริสุทธิ์เป็นปัจจัยให้สิ้นอาสวะเข้าถึงพระนิพพาน
600422_03_เทศน์ทานอันบริสุทธิ์เป็นปัจจัยให้สิ้นอาสวะเข้าถึงพระนิพพาน.mp3