วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๓๐ เม.ย. ๖๐)

๓๐ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600430_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3