วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ก่อนภาวนาต้องแผ่เมตตาให้ทรงตัว(กรรมฐาน ๒๘ เม.ย. ๖๐)

๒๘ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานก่อนภาวนาต้องแผ่เมตตาให้ทรงตัว
600428_02_กรรมฐานก่อนภาวนาต้องแผ่เมตตาให้ทรงตัว.mp3