วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

การมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๓๐ เม.ย. ๖๐)

๓๐ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
600430_06_ปกิณกะธรรมการมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์.mp3