วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

การเห็นคุณของทาน(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๖๐)

๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเห็นคุณของทาน
600409_04_ปกิณกะธรรมการเห็นคุณของทาน.mp3