วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

ชีวิตเป็นของไม่แน่ ความตายเป็นของแน่(กรรมฐาน ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานชีวิตเป็นของไม่แน่ ความตายเป็นของแน่
600422_11_กรรมฐานชีวิตเป็นของไม่แน่ความตายเป็นของแน่.mp3