วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

บุคคลที่ย่อมหลุดพ้นได้ด้วยความเพียร(เทศน์ ๒๓ เม.ย. ๖๐)

๒๓ เม.ย. ๖๐-เทศน์บุคคลที่ย่อมหลุดพ้นได้ด้วยความเพียร
600423_03_เทศน์บุคคลที่ย่อมหลุดพ้นได้ด้วยความเพียร.mp3