วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

การเจริญพระกรรมฐานสม่ำเสมอจะเปลี่ยนชีวิตของผู้ปฏิบัติได้(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเจริญพระกรรมฐานสม่ำเสมอจะเปลี่ยนชีวิตของผู้ปฏิบัติได้
600429_12_ปกิณกะธรรมการเจริญพระกรรมฐานสม่ำเสมอจะเปลี่ยนชีวิตของผู้ปฏิบัติได้.mp3