วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560

ความเมตตามองความสุขคนอื่นมากกว่าความทุกข์ของตัวเอง(ปกิณกะธรรม ๑๖ เม.ย. ๖๐)

๑๖ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตามองความสุขคนอื่นมากกว่าความทุกข์ของตัวเอง
600416_06_ปกิณกะธรรมความเมตตามองความสุขคนอื่นมากกว่าความทุกข์ของตัวเอง.mp3