วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560

จาคานุสสติเป็นปรมัตถบารมี(กรรมฐาน ๑๕ เม.ย. ๖๐)

๑๕ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานจาคานุสสติเป็นปรมัตถบารมี
600415_06_กรรมฐานจาคานุสสติเป็นปรมัตถบารมี.mp3