วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๖๐)

๑๕ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
600415_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3