วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

ทำกำลังใจให้พร้อมก่อนเจริญพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำกำลังใจให้พร้อมก่อนเจริญพระกรรมฐาน
600429_10_ปกิณกะธรรมทำกำลังใจให้พร้อมก่อนเจริญพระกรรมฐาน.mp3