วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

การรักษาจิตให้ทรงในศีลกรรมบถ(กรรมฐาน ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-กรรมฐานการรักษาจิตให้ทรงในศีลกรรมบถ
600422_06_กรรมฐานการรักษาจิตให้ทรงในศีลกรรมบถ.mp3