วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

การรักษาศีลจนศีลรักษาใจ(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการรักษาศีลจนศีลรักษาใจ
600429_07_ปกิณกะธรรมการรักษาศีลจนศีลรักษาใจ.mp3