วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

การถวายทานในพระศาสนาด้วยความเมตตา(ปกิณกะธรรม ๒๙ เม.ย. ๖๐)

๒๙ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนาด้วยความเมตตา
600429_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนาด้วยความเมตตา.mp3