วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

บวงสรวงปลุกเสกแป้ง(ปกิณกะธรรม ๒๒ เม.ย. ๖๐)

๒๒ เม.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบวงสรวงปลุกเสกแป้ง
600422_06_ปกิณกะธรรมบวงสรวงปลุกเสกแป้ง.mp3