วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๐ ก.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600730_08_พระเมตตาพร.mp3

การผูกเชือกสามปม(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๖๐)

๓๐ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการผูกเชือกสามปม
600730_07_ปกิณกะธรรมการผูกเชือกสามปม.mp3

วันหลวงพ่อพระราชพรหมยาน และความดีจำเป็นต้องทำเพื่อใจผ่องใส(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๖๐)

๓๐ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมวันหลวงพ่อพระราชพรหมยาน และความดีจำเป็นต้องทำเพื่อใจผ่องใส
600730_06_ปกิณกะธรรมวันหลวงพ่อพระราชพรหมยานและความดีจำเป็นต้องทำเพื่อใจผ่องใส.mp3

เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณต่อโดยแยกกายกับจิต(กรรมฐาน ๓๐ ก.ค. ๖๐)

๓๐ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณต่อโดยแยกกายกับจิต
600730_05_กรรมฐานเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณต่อโดยแยกกายกับจิต.mp3

งานสาธารณประโยชน์เพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๖๐)

๓๐ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เพื่อมรรคผล
600730_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์เพื่อมรรคผล.mp3

อัตภาพร่างกายนี้มีความทุกข์มาก หาความสุขน้อย(เทศน์ ๓๐ ก.ค. ๖๐)

๓๐ ก.ค. ๖๐-เทศน์อัตภาพร่างกายนี้มีความทุกข์มาก หาความสุขน้อย
600730_03_เทศน์อัตภาพร่างกายนี้มีความทุกข์มากหาความสุขน้อย.mp3

การแยกกายกับจิตในห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๖๐)

๓๐ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการแยกกายกับจิตในห้องพุทธคุณ
600730_01_ปกิณกะธรรมการแยกกายกับจิตในห้องพุทธคุณ.mp3

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทำความดีด้วยศรัทธาพร้อมสหธรรมิกพาให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ค. ๖๐)

๒๙ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยศรัทธาพร้อมสหธรรมิกพาให้ถึงมรรคผล
600729_08_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยศรัทธาพร้อมสหธรรมิกพาให้ถึงมรรคผล.mp3

มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ไม่ตามนึกถึงผลกรรมที่ทำมา(กรรมฐาน ๒๙ ก.ค. ๖๐)

๒๙ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ไม่ตามนึกถึงผลกรรมที่ทำมา
600729_07_กรรมฐานมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่ตามนึกถึงผลกรรมที่ทำมา.mp3

ตั้งใจเจริญพระกรรมฐานไม่กังวลกับผลของการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ค. ๖๐)

๒๙ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมตั้งใจเจริญพระกรรมฐานไม่กังวลกับผลของการปฏิบัติ
600729_06_ปกิณกะธรรมตั้งใจเจริญพระกรรมฐานไม่กังวลกับผลของการปฏิบัติ.mp3

ชายผู้ไม่เห็นโทษแห่งกามคุณทั้ง ๕ (นิทาน ๒๙ ก.ค. ๖๐)

๒๙ ก.ค. ๖๐-นิทานชายผู้ไม่เห็นโทษแห่งกามคุณทั้ง ๕
600729_05_นิทานชายผู้ไม่เห็นโทษแห่งกามคุณทั้ง๕.mp3

การเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๒๙ ก.ค. ๖๐)

๒๙ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานการเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ
600729_04_กรรมฐานการเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ.mp3

หนทางแห่งการพ้นทุกข์ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(เทศน์ ๒๙ ก.ค. ๖๐)

๒๙ ก.ค. ๖๐-เทศน์หนทางแห่งการพ้นทุกข์ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
600729_03_เทศน์หนทางแห่งการพ้นทุกข์ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

ผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะวาจา(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ค. ๖๐)

๒๙ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะวาจา
600729_01_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะวาจา.mp3

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สาวกพูดตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๐)

๒๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมสาวกพูดตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น
600728_11_ปกิณกะธรรมสาวกพูดตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น.mp3

การทำให้เห็นคุณของพระรัตนตรัยมากกว่าสิ่งอื่น(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๐)

๒๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทำให้เห็นคุณของพระรัตนตรัยมากกว่าสิ่งอื่น
600728_09_ปกิณกะธรรมการทำให้เห็นคุณของพระรัตนตรัยมากกว่าสิ่งอื่น.mp3

การทำใจให้สงบตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์(กรรมฐาน ๒๘ ก.ค. ๖๐)

๒๘ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานการทำใจให้สงบตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์
600728_08_กรรมฐานการทำใจให้สงบตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

การทบทวนที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๐)

๒๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทบทวนที่พึ่ง
600728_07_ปกิณกะธรรมการทบทวนที่พึ่ง.mp3

อย่าสนใจในจริยาผู้อื่น(นิทาน ๒๘ ก.ค. ๖๐)

๒๘ ก.ค. ๖๐-นิทานอย่าสนใจในจริยาผู้อื่น
600728_06_นิทานอย่าสนใจในจริยาผู้อื่น.mp3

ทบทวนสังโยชน์ และอย่าสนใจจริยาผู้อื่น(กรรมฐาน ๒๘ ก.ค. ๖๐)

๒๘ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานทบทวนสังโยชน์ และอย่าสนใจจริยาผู้อื่น
600728_05_กรรมฐานทบทวนสังโยชน์และอย่าสนใจจริยาผู้อื่น.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๐)

๒๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
600728_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

การเห็นคุณบิดามารดาโดยเฉพาะพระรัตนตรัยเป็นทางสู่มรรคผล(เทศน์ ๒๘ ก.ค. ๖๐)

๒๘ ก.ค. ๖๐-เทศน์การเห็นคุณบิดามารดาโดยเฉพาะพระรัตนตรัยเป็นทางสู่มรรคผล
600728_03_เทศน์การเห็นคุณบิดามารดาโดยเฉพาะพระรัตนตรัยเป็นทางสู่มรรคผล.mp3

การนึกถึงคุณบิดามารดาแบบอัปปมัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๐)

๒๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการนึกถึงคุณบิดามารดาแบบอัปปมัญญา
600728_01_ปกิณกะธรรมการนึกถึงคุณบิดามารดาแบบอัปปมัญญา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๓ ก.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600723_07_พระเมตตาพร.mp3

พระธรรมวินัย(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ค. ๖๐)

๒๓ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระธรรมวินัย
600723_06_ปกิณกะธรรมพระธรรมวินัย.mp3

พระกรรมฐานเพื่อระงับความชั่วของเราในสังโยชน์(กรรมฐาน ๒๓ ก.ค. ๖๐)

๒๓ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานพระกรรมฐานเพื่อระงับความชั่วของเราในสังโยชน์
600723_05_กรรมฐานพระกรรมฐานเพื่อระงับความชั่วของเราในสังโยชน์.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ค. ๖๐)

๒๓ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
600723_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

อวิชชาปัจจยาสังขารา(เทศน์ ๒๓ ก.ค. ๖๐)

๒๓ ก.ค. ๖๐-เทศน์อวิชชาปัจจยาสังขารา
600723_03_เทศน์อวิชชาปัจจยาสังขารา.mp3

การเห็นร่างกายเป็นศัตรูเราเริ่มละตัณหาแล้ว(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ค. ๖๐)

๒๓ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเห็นร่างกายเป็นศัตรูเราเริ่มละตัณหาแล้ว
600723_01_ปกิณกะธรรมการเห็นร่างกายเป็นศัตรูเราเริ่มละตัณหาแล้ว.mp3

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญในความดีเสมอ(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ค. ๖๐)

๒๒ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญในความดีเสมอ
600722_08_ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญในความดีเสมอ.mp3

มีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(กรรมฐาน ๒๒ ก.ค. ๖๐)

๒๒ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานมีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
600722_07_กรรมฐานมีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

ปฏิบัติเต็มกำลังเพื่อความสิ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ค. ๖๐)

๒๒ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมปฏิบัติเต็มกำลังเพื่อความสิ้นทุกข์
600722_06_ปกิณกะธรรมปฏิบัติเต็มกำลังเพื่อความสิ้นทุกข์.mp3

การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องอาศัยอธิษฐานบารมี(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ค. ๖๐)

๒๒ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องอาศัยอธิษฐานบารมี
600722_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องอาศัยอธิษฐานบารมี.mp3

รู้จักทุกข์และปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์(กรรมฐาน ๒๒ ก.ค. ๖๐)

๒๒ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานรู้จักทุกข์และปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์
600722_04_กรรมฐานรู้จักทุกข์และปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์.mp3

คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์(เทศน์ ๒๒ ก.ค. ๖๐)

๒๒ ก.ค. ๖๐-เทศน์คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์
600722_03_เทศน์คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์.mp3

พระเมตตาของหลวงปู่ปาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ค. ๖๐)

๒๒ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของหลวงปู่ปาน
600722_01_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของหลวงปู่ปาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๖ ก.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600716_07_พระเมตตาพร.mp3

การเตรียมตัวสำหรับผู้จะบวช(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๖๐)

๑๖ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเตรียมตัวสำหรับผู้จะบวช
600716_06_ปกิณกะธรรมการเตรียมตัวสำหรับผู้จะบวช.mp3

การไม่อิ่มใจในผลความดีที่ทำ(นิทาน ๑๖ ก.ค. ๖๐)

๑๖ ก.ค. ๖๐-นิทานการไม่อิ่มใจในผลความดีที่ทำ
600716_05_นิทานการไม่อิ่มใจในผลความดีที่ทำ.mp3

เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๒ (กรรมฐาน ๑๖ ก.ค. ๖๐)

๑๖ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๒
600716_04_กรรมฐานเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ๒.mp3

ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น(เทศน์ ๑๖ ก.ค. ๖๐)

๑๖ ก.ค. ๖๐-เทศน์ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น
600716_03_เทศน์ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น.mp3

การไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๖๐)

๑๖ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ
600716_01_ปกิณกะธรรมการไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ.mp3

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คุณของการเจริญพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ค. ๖๐)

๑๕ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมคุณของการเจริญพระกรรมฐาน
600715_09_ปกิณกะธรรมคุณของการเจริญพระกรรมฐาน.mp3

มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทำให้พ้นทุกข์(กรรมฐาน ๑๕ ก.ค. ๖๐)

๑๕ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทำให้พ้นทุกข์
600715_08_กรรมฐานมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทำให้พ้นทุกข์.mp3

การฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลังต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ค. ๖๐)

๑๕ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลังต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
600715_07_ปกิณกะธรรมการฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลังต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง.mp3

ผู้ฝึกพระกรรมฐานต้องทรงพรหมวิหาร ๔ (ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ค. ๖๐)

๑๕ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ฝึกพระกรรมฐานต้องทรงพรหมวิหาร ๔
600715_06_ปกิณกะธรรมผู้ฝึกพระกรรมฐานต้องทรงพรหมวิหาร๔.mp3

เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๑ (กรรมฐาน ๑๕ ก.ค. ๖๐)

๑๕ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ ๑
600715_05_กรรมฐานเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณ๑.mp3

พึงตั้งใจปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ค. ๖๐)

๑๕ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงตั้งใจปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
600715_04_ปกิณกะธรรมพึงตั้งใจปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณพระรัตนตรัย.mp3

ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง(เทศน์ ๑๕ ก.ค. ๖๐)

๑๕ ก.ค. ๖๐-เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง
600715_03_เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง.mp3

ฝึกการให้ทานเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ค. ๖๐)

๑๕ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมฝึกการให้ทานเป็นปรมัตถบารมี
600715_01_ปกิณกะธรรมฝึกการให้ทานเป็นปรมัตถบารมี.mp3

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การตั้งสัจจะในการอธิษฐาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๐)

๑๔ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งสัจจะในการอธิษฐาน
600714_02_ปกิณกะธรรมการตั้งสัจจะในการอธิษฐาน.mp3

การบวชต้องตั้งใจบวชเพื่อคนที่ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๐)

๑๔ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการบวชต้องตั้งใจบวชเพื่อคนที่ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
600714_01_ปกิณกะธรรมการบวชต้องตั้งใจบวชเพื่อคนที่ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา.mp3

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐ ก.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600710_05_พระเมตตาพร.mp3

การรักษาศีลกรรมบถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพาน(กรรมฐาน ๑๐ ก.ค. ๖๐)

๑๐ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานการรักษาศีลกรรมบถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
600710_04_กรรมฐานการรักษาศีลกรรมบถทำให้ถึงซึ่งพระนิพพาน.mp3

ร่างกายเป็นรังของโรค(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ค. ๖๐)

๑๐ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมร่างกายเป็นรังของโรค
600710_03_ปกิณกะธรรมร่างกายเป็นรังของโรค.mp3

ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง(เทศน์ ๑๐ ก.ค. ๖๐)

๑๐ ก.ค. ๖๐-เทศน์ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง
600710_02_เทศน์ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง.mp3

ทาน ศีล ภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ค. ๖๐)

๑๐ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทาน ศีล ภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข
600710_01_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข.mp3

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทางปฏิบัติมรรคผลของแต่ละจริต(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๖๐)

๙ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติมรรคผลของแต่ละจริต
600709_08_ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติมรรคผลของแต่ละจริต.mp3

ไม่มีบุคคลใดช่วยได้นอกจากมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๖๐)

๙ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมไม่มีบุคคลใดช่วยได้นอกจากมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
600709_06_ปกิณกะธรรมไม่มีบุคคลใดช่วยได้นอกจากมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง.mp3

ตัณหาไม่มีที่สิ้นสุด(นิทาน ๙ ก.ค. ๖๐)

๙ ก.ค. ๖๐-นิทานตัณหาไม่มีที่สิ้นสุด
600709_05_นิทานตัณหาไม่มีที่สิ้นสุด.mp3

คุณของพระกรรมฐานจะทำให้ใจเป็นสุข(กรรมฐาน ๙ ก.ค. ๖๐)

๙ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานคุณของพระกรรมฐานจะทำให้ใจเป็นสุข
600709_04_กรรมฐานคุณของพระกรรมฐานจะทำให้ใจเป็นสุข.mp3

บุคคลที่บรรลุธรรมได้ต้องถึงความพร้อมในวันเข้าพรรษา(เทศน์ ๙ ก.ค. ๖๐)

๙ ก.ค. ๖๐-เทศน์บุคคลที่บรรลุธรรมได้ต้องถึงความพร้อมในวันเข้าพรรษา
600709_03_เทศน์บุคคลที่บรรลุธรรมได้ต้องถึงความพร้อมในวันเข้าพรรษา.mp3

มิตรแท้เป็นทั้งหมดของชีวิตในวันพระเจ้าพรหม(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๖๐)

๙ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมมิตรแท้เป็นทั้งหมดของชีวิตในวันพระเจ้าพรหม
600709_01_ปกิณกะธรรมมิตรแท้เป็นทั้งหมดของชีวิตในวันพระเจ้าพรหม.mp3

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ศีลอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องคุ้มครองใจยามปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๖๐)

๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมศีลอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องคุ้มครองใจยามปฏิบัติ
600708_12_ปกิณกะธรรมศีลอันบริสุทธิ์เป็นเครื่องคุ้มครองใจยามปฏิบัติ.mp3

ละความวุ่นวายภายนอกเพื่อทำความสงบภายใน(กรรมฐาน ๘ ก.ค. ๖๐)

๘ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานละความวุ่นวายภายนอกเพื่อทำความสงบภายใน
600708_10_กรรมฐานละความวุ่นวายภายนอกเพื่อทำความสงบภายใน.mp3

คำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๖๐)

๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
600708_09_ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง.mp3

อธิษฐานจิตในการหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๖๐)

๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ
600708_08_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการหล่อพระ.mp3

หล่อพระด้วยใจที่เห็นคุณพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๖๐)

๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยใจที่เห็นคุณพระพุทธเจ้า
600708_07_ปกิณกะธรรมหล่อพระด้วยใจที่เห็นคุณพระพุทธเจ้า.mp3

การบูชาพระรัตนตรัยต้องทำด้วยความตั้งใจ(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๖๐)

๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการบูชาพระรัตนตรัยต้องทำด้วยความตั้งใจ
600708_06_ปกิณกะธรรมการบูชาพระรัตนตรัยต้องทำด้วยความตั้งใจ.mp3

การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลสำคัญที่กำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๖๐)

๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้ถึงมรรคผลสำคัญที่กำลังใจ
600708_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้ถึงมรรคผลสำคัญที่กำลังใจ.mp3

ศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัยทำให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๖๐)

๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัยทำให้ถึงมรรคผล
600708_04_ปกิณกะธรรมศรัทธามั่นคงต่อพระรัตนตรัยทำให้ถึงมรรคผล.mp3

คุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา(เทศน์ ๘ ก.ค. ๖๐)

๘ ก.ค. ๖๐-เทศน์คุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา
600708_03_เทศน์คุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา.mp3

การถวายทานต่อผู้ควรถวายมีอานิสงส์สูง(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๖๐)

๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานต่อผู้ควรถวายมีอานิสงส์สูง
600708_01_ปกิณกะธรรมการถวายทานต่อผู้ควรถวายมีอานิสงส์สูง.mp3

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๒ ก.ค. ๖๐-พระเมตตาพร
600702_06_พระเมตตาพร.mp3

พุทธานุภาพจะปกป้องคนมีศีล(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๖๐)

๒ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพจะปกป้องคนมีศีล
600702_05_ปกิณกะธรรมพุทธานุภาพจะปกป้องคนมีศีล.mp3

การปฏิบัติอยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้(กรรมฐาน ๒ ก.ค. ๖๐)

๒ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานการปฏิบัติอยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้
600702_04_กรรมฐานการปฏิบัติอยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้.mp3

ระลึกถึงทานก็สามารถได้มรรคผล(เทศน์ ๒ ก.ค. ๖๐)

๒ ก.ค. ๖๐-เทศน์ระลึกถึงทานก็สามารถได้มรรคผล
600702_03_เทศน์ระลึกถึงทานก็สามารถได้มรรคผล.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๖๐)

๒ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
600702_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3

บุคคลที่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยไปนิพพานได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ค. ๖๐)

๒ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมบุคคลที่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยไปนิพพานได้ง่าย
600702_01_ปกิณกะธรรมบุคคลที่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยไปนิพพานได้ง่าย.mp3

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รักษาจิตไม่ให้เศร้าหมองจากอารมณ์ผูกพันด้วยพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๐)

๑ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมรักษาจิตไม่ให้เศร้าหมองจากอารมณ์ผูกพันด้วยพระกรรมฐาน
600701_09_ปกิณกะธรรมรักษาจิตไม่ให้เศร้าหมองจากอารมณ์ผูกพันด้วยพระกรรมฐาน.mp3

ทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๑ ก.ค. ๖๐)

๑ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ
600701_08_กรรมฐานทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ.mp3

รักษาจิตให้สงบด้วยการมีใจถือบวช(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๐)

๑ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมรักษาจิตให้สงบด้วยการมีใจถือบวช
600701_07_ปกิณกะธรรมรักษาจิตให้สงบด้วยการมีใจถือบวช.mp3

พึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ตำหนิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๐)

๑ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ตำหนิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ
600701_06_ปกิณกะธรรมพึงศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ตำหนิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติ.mp3

อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่ปฏิบัติเพื่อความวิมุตติ(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๐)

๑ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่ปฏิบัติเพื่อความวิมุตติ
600701_05_ปกิณกะธรรมอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่ปฏิบัติเพื่อความวิมุตติ.mp3

ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์(เทศน์ ๑ ก.ค. ๖๐)

๑ ก.ค. ๖๐-เทศน์ทาน ศีล ภาวนาเป็นปรมัตถบารมีคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์
600701_04_เทศน์ทานศีลภาวนาเป็นปรมัตถบารมีคือหนทางแห่งความพ้นทุกข์.mp3

การถวายทานในพระศาสนาและงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๐)

๑ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนาและงานสาธารณประโยชน์
600701_03_ปกิณกะธรรมการถวายทานในพระศาสนาและงานสาธารณประโยชน์.mp3

ผู้เห็นทุกข์ในวัฏสงสารจึงเห็นในคุณของพระธรรม(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๐)

๑ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้เห็นทุกข์ในวัฏสงสารจึงเห็นในคุณของพระธรรม
600701_01_ปกิณกะธรรมผู้เห็นทุกข์ในวัฏสงสารจึงเห็นในคุณของพระธรรม.mp3