วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การปฏิบัติให้ถึงมรรคผลสำคัญที่กำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๖๐)

๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้ถึงมรรคผลสำคัญที่กำลังใจ
600708_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้ถึงมรรคผลสำคัญที่กำลังใจ.mp3