วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การนึกถึงคุณบิดามารดาแบบอัปปมัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๐)

๒๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการนึกถึงคุณบิดามารดาแบบอัปปมัญญา
600728_01_ปกิณกะธรรมการนึกถึงคุณบิดามารดาแบบอัปปมัญญา.mp3