วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โอกาสและกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๖๐)

๒๑ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมโอกาสและกำลังใจ
600721_03_ปกิณกะธรรมโอกาสและกำลังใจ.mp3