วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คุณของพระกรรมฐานจะทำให้ใจเป็นสุข(กรรมฐาน ๙ ก.ค. ๖๐)

๙ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานคุณของพระกรรมฐานจะทำให้ใจเป็นสุข
600709_04_กรรมฐานคุณของพระกรรมฐานจะทำให้ใจเป็นสุข.mp3