วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๑ ก.ค. ๖๐)

๑ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ
600701_08_กรรมฐานทำจิตให้สงบในห้องพุทธคุณ.mp3