วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณต่อโดยแยกกายกับจิต(กรรมฐาน ๓๐ ก.ค. ๖๐)

๓๐ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณต่อโดยแยกกายกับจิต
600730_05_กรรมฐานเดินกสิณเข้าห้องพุทธคุณต่อโดยแยกกายกับจิต.mp3