วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การเห็นร่างกายเป็นศัตรูเราเริ่มละตัณหาแล้ว(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ค. ๖๐)

๒๓ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการเห็นร่างกายเป็นศัตรูเราเริ่มละตัณหาแล้ว
600723_01_ปกิณกะธรรมการเห็นร่างกายเป็นศัตรูเราเริ่มละตัณหาแล้ว.mp3