วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การไม่อิ่มใจในผลความดีที่ทำ(นิทาน ๑๖ ก.ค. ๖๐)

๑๖ ก.ค. ๖๐-นิทานการไม่อิ่มใจในผลความดีที่ทำ
600716_05_นิทานการไม่อิ่มใจในผลความดีที่ทำ.mp3