วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การทำใจให้สงบตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์(กรรมฐาน ๒๘ ก.ค. ๖๐)

๒๘ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานการทำใจให้สงบตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์
600728_08_กรรมฐานการทำใจให้สงบตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3