วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญในความดีเสมอ(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ค. ๖๐)

๒๒ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญในความดีเสมอ
600722_08_ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญในความดีเสมอ.mp3