วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พระกรรมฐานเพื่อระงับความชั่วของเราในสังโยชน์(กรรมฐาน ๒๓ ก.ค. ๖๐)

๒๓ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานพระกรรมฐานเพื่อระงับความชั่วของเราในสังโยชน์
600723_05_กรรมฐานพระกรรมฐานเพื่อระงับความชั่วของเราในสังโยชน์.mp3