วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ละความวุ่นวายภายนอกเพื่อทำความสงบภายใน(กรรมฐาน ๘ ก.ค. ๖๐)

๘ ก.ค. ๖๐-กรรมฐานละความวุ่นวายภายนอกเพื่อทำความสงบภายใน
600708_10_กรรมฐานละความวุ่นวายภายนอกเพื่อทำความสงบภายใน.mp3