วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องอาศัยอธิษฐานบารมี(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ค. ๖๐)

๒๒ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องอาศัยอธิษฐานบารมี
600722_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ต้องอาศัยอธิษฐานบารมี.mp3