วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันหลวงพ่อพระราชพรหมยาน และความดีจำเป็นต้องทำเพื่อใจผ่องใส(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๖๐)

๓๐ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมวันหลวงพ่อพระราชพรหมยาน และความดีจำเป็นต้องทำเพื่อใจผ่องใส
600730_06_ปกิณกะธรรมวันหลวงพ่อพระราชพรหมยานและความดีจำเป็นต้องทำเพื่อใจผ่องใส.mp3