วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะวาจา(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ค. ๖๐)

๒๙ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะวาจา
600729_01_ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะวาจา.mp3