วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การบูชาพระรัตนตรัยต้องทำด้วยความตั้งใจ(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๖๐)

๘ ก.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการบูชาพระรัตนตรัยต้องทำด้วยความตั้งใจ
600708_06_ปกิณกะธรรมการบูชาพระรัตนตรัยต้องทำด้วยความตั้งใจ.mp3